သတင်း (၂)

စိတ်ကျန်းမာရေးမူဝါဒသစ် အစိုးရအဖွဲ့ အတည်ပြုချက်ယူရန်သာ လိုတော့ဟုဆို၊ အပြည့်အစုံသိရှိရန်အောက်ပါ လင့်ခ် တွင်၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

DVB မှသတင်းအရင်းအမြစ်ရယူထားပါသည်။

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: