သတင်း (၂)

စိတ်ကျန်းမာရေးမူဝါဒသစ် အစိုးရအဖွဲ့ အတည်ပြုချက်ယူရန်သာ လိုတော့ဟုဆို၊ အပြည့်အစုံသိရှိရန်အောက်ပါ လင့်ခ် တွင်၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

DVB မှသတင်းအရင်းအမြစ်ရယူထားပါသည်။

Read More

Posted in အများအမြင်, Medias နှင့်သူတို့အမြင်.

Leave a Reply