ပညာသင်ဆု

Counselling Corner အနေဖြင့် သင်တန်းများတက်ရောက်ရန် ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲရှိသူများကိုလည်း ပညာသင်ဆုများပုံမှန်ထောက်ပံ့လျက် ရှိပါသည်။ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားလိုပါက မည်သည့်သင်တန်းသို့တက်ရောက်လိုသည်၊ အဘယ်ကြောင့်လျှောက်ထားလိုသည် စသည့်အကြောင်းအရာများကို  စာဖြင့်ရေးသား ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့သော သင်တန်းသူ/သားများ