တစ်ဦးခြင်း ကုထုံး

တစ်ဦးခြင်း ကုထုံး Individual Therapyကတော့ ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ပညာရှင်နဲ့ လုံခြုံသော ဂရုစိုက်သော မပေါက်ကြားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆွေးနွေးပြီး ခံစားချက်တွေ၊ ယုံကြည်မှူတွေ၊ အပြုအမူတွေ ကိုစူးစမ်းရှာဖွေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲသော၊ လွှမ်းမိုးနေသောမှတ်ဉာဏ်များနှင့်အတူ ပြောင်းလဲခြင်သောဘဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုကုညီရှာဖွေပေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုနားလည်အောင် နှင့် ကိုယ်ပတ်ဝင်ရှိလူများ ကိုလဲ ပိုမိုနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် လိုချင်သော ပြောင်းလဲမှုအပေါ် မူတည်ပြီးမိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော ပန်းတိုင်သပ်မှတ်ကာ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။

Leave a Reply