အဆင့်မြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းသင်တန်း

သင်ကြားချိန် နာရီ ၂၀ (တရက်လျှင် ၂နာရီ) ရှိသော အဆင့်မြင့်အဆင့် အွန်လိုင်းသင်တန်းတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းကို လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အက်ဆေးများ ရေးသားခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်ပြန်လှန်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ကောင်စလာတစ်ဦးတွင် ရှိရမည့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုများအကြောင်းကို အသေးစိတ်သင်ယူလေ့ကျင့်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကြားရေးဆရာများမှ သင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်နှင့် သင့်ကိုယ်သင်ပြန်လှန်ဆန်းစစ်နိုင်ရေးတို့အတွက် ဝေဖန်အကဲခတ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။…

Dates for the next Advanced Counselling Skills training:

Batch 11 – 8 February 2023 till 4 March 2023 at 6:00pm to 8:00pm only Wednesday & Saturday – 20 seats available
Fill in this form to sign up – https://forms.gle/FdZwayBJWHdvHj219 OR send us an email (info@counsellingcornermyanmar.com ) or call 09 7850 74173 for more information.