သုတေသန

INGO များနှင့် နိုင်ငံတကာ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲ၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စိတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပိုမိုရရှိရန် သုတေသန ပရောဂျက်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပမာအား တစ်ဦးချင်း စိတ်ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်မှသာမက အခြေအနေအပေါ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်မှလည်း ကြည့်ပါ။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးတို့ကို ကြည့်ရှုကာ အမည်းစက်များကို လျှော့ချရန် ထောင့်မှန်ကို ရှာဖွေကာ ကျေးလက်ရှိလူများကို အစောပိုင်းအဆင့်တွင် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို တက်ကြွစွာ ရှာဖွေနေပါသည်။