ရက်ချိန်းရယူခြင်း

သင်၏ တည်နေရာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုသည့် ရက်စွဲနှင့် အချိန်တို့ကို ဖြည့်သွင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်အားပြန်လည်ဆက်သွယ်ပြီး အချိန်၊နေ့ရက်နှင့် ဝန်ဆောင်ခ သတ်မှတ်ချက်တို့ကို ပြန်လည်ဖြေကြားပါမည်။