ပညာရေး

သင်တန်းများ

အခြေခံအဆင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းသင်တန်း

သင်ကြားချိန် နာရီ ၂၀ (တရက်လျှင် ၂နာရီ) ရှိသော အခြေခံအဆင့်အွန်လိုင်းသင်တန်းတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံများဖြစ်သည့် ကောင်စလာတစ်ဦး၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ ကောင်စလာတစ်ဦးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အရည်အသွေး၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ စံနှုန်းတန်ဖိုးများ၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှု စတင်ခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်ခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ အခြေခံစည်းမျဉ်းများ စသည့်ခေါင်းစဉ်များပါဝင်ပါသည်။

သီအိုရီအပြင် break-out room များခွဲ၍ လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရသည်ဖြစ်ရာ သင်တန်းတက်ရောက်သူများအနေဖြင့် ချက်ချင်းပြန်လည်အသုံးချနိုင်သည့် အသစ်သစ် သောကျွမ်းကျင်မှုများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဤသင်တန်းတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ကျား၊မ၊ အသက်အရွယ်မရွေး မည်သည့် နောက်ခံကလာသည်ဖြစ်စေ မည်သူမဆိုတက်ရောက် သင်ယူနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးအကြံ‌ပေးသူများ၊ စိတ်ပညာကိုလေ့လာနေသည့် ကျောင်းသား/သူများ၊ ဆရာ၊ဆရာမများ၊ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ သူနာပြုများ၊ လူမှုဝန်ထမ်းများစသူတို့ တက်ရောက်သင့်သော သင်တန်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတိုင်းတွင် လူသားအရင်းမြစ်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ စိတ်ပညာကို လေ့လာနေသည့် ကျောင်းသား/သူများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ ဆရာဝန်များ စသည်ဖြင့် တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။

ဒုတိယအဆင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းသင်တန်း

သင်ကြားချိန် နာရီ ၂၀ (တရက်လျှင် ၂နာရီ) ရှိသော ဒုတိယအဆင့်အွန်လိုင်းသင်တန်းတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးရာတွင်အသုံးချရမည့် လက်တွေ့ စွမ်းရည်များ အကြောင်း၊ စိတ်ပညာကုထုံးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုနှစ်ခုအကြား တူညီချက်၊ ကွာဟချက်များအကြောင်း၊ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ သီအိုရီ၊ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ စိတ်ခံစားချက်များ (ဂျင်းဂျာပါမုန့်လူပုံစံဆွဲခြင်းအစီအစဉ်)များနှင့် … ဆက်ဖတ်ရန်

ထို့အပြင် စုံတွဲနှင့် မိသားစုကုထုံး၊ ဂျီနိုဂရမ်အကြောင်းလေ့လာခြင်းနှင့် စကားကုထုံးစသည်တို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးသင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအဆင့် သင်တန်းတွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စရိုက်နှင့်ကိုက်ညီလှသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက်ကုထုံးပေးခြင်း စသည်တို့အကြောင်းကိုလည်း အသေးစိတ်လေ့လာရပါမည်။

အခြေခံအဆင့် အောင်မြင်ပြီးသူများသာ ဒုတိယအဆင့်သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အတန်းမှပေးလိုက်သည့် အိမ်စာများ၊ အဆိုင်းမန့်များလုပ်ဆောင်ပြီး ချိန်တွင် သင်ယူပြီးမြောက်ခြင်းလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးပါမည်။

Advanced Counselling Skills Training
These 16 hours of online training (2 hours a day) will include many assignments that focus on practising, writing essays and self-reflection and get a deeper understanding of your responsibilities as a counsellor…..

Volunteering

Once you have finished your Advanced Counselling Skills training, we regularly offer opportunities to volunteer with some of our projects which could be research, co-facilitating an emotional workshop,…

Supervision

The main purpose of supervision in mental health is to continuously improve the quality of clients’ care. Supervision by qualified supervisors help counsellors to understand and …

Scholarship

Counselling Corner regularly offers scholarships for people with a strong interest in mental health yet with limited financial means. Send us an email explaining why you …..