စေတနာ့ဝန်ထမ်းအစီစဉ်

အဆင့်မြင့်အဆင့်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူများအနေဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။ သုတေသတ အစီအစဉ်များ၊ emotional workshop များ၊ သင်တန်းများနှင့် အခြား ပရောဂျက်များတွင် အလျဉ်းသင့်သလို အားဖြည့်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် အချိန်ကာလတစ်ခု အတွေ့အကြုံရယူပြီးချိန်တွင် အချို့သည် Counselling Corner အပါဝင် လူမှုအထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျောင်းများ၊ အိုင်အန်ဂျီအိုများနှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများတွင် အငယ်တန်းကောင်စလာအဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။

Get in touch with your trainer if your interested to explore further career possibilities.