စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုကူညီရေးသင်တန်း

လက္ခဏာများကို မှတ်မိပုံ၊ တုံ့ပြန်ပုံနှင့် မည်သို့သော ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနည်းကို ပြသရမည် သို့မဟုတ် အောက်ပါအကြောင်းအရာများပါဝင်သည့် နောက်ထပ်အကူအညီအတွက် ဘယ်သူ့ကို ရည်ညွှန်းရမည်နည်း။

  • စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို သိရှိနားလည်လာပြီး အလုံးစုံသောကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါ။
  • ခံနိုင်ရည်တည်ဆောက်ခြင်း။
  • အရေးကြီးသောအခြေအနေများတွင် စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများကို သိရှိပြီး ၎င်းတို့ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ကို သိရှိခြင်း။
  • စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း၏ သဘောသဘာဝနှင့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုအကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများ
  • စိတ်ခံစားမှုနှင့် ခံစားချက်များကို ဖော်ပြရန် နည်းလမ်းကောင်းများ