ကြီးကြပ်အကြံပေးခြင်း

ကြီးကြပ်အကြံပေးခြင်း လုပ်ဆောင်ရသည့် အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုခံယူသူအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သည့်အကြီးတန်း ကောင်စလာများ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်မည့် အခြေအနေများကို‌ ရှောင်လွှဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကြီးကြပ်အကြံပေးမှုကို ခံယူခြင်းဖြင့် ကောင်စလာများသည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို မှန်ကန်စွာ ချဉ်းကပ် ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ဘက်မလိုက်သောနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုများကို…..

Previous participants who won a scholarship for counselling training