ကျင့်ဝတ်နှင့် ကျင့်ထုံး

Counseling Corner တည်ထောင်သူ ဦးအောင်မင်းသိန်းသည် Sydney Western University မှ ဘွဲ့ရရှိပြီး Australian Counseling Association ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Counseling Corner သည် Australian ကျင့်ဝတ်နှင့် အလေ့အကျင့်ဆိုင်ရာ ကုဒ်ကို အမြဲအသုံးပြုသည်။