သတင်း (၃)

စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါ ခံစားနေရသူများကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် ကြောက်ရွံ့မှု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိ၊ အပြည့်အစုံသိရှိရန် အောက်ပါ လင့်ခ် တွင်၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

DVB မှသတင်းအရင်းအမြစ်ရယူထားပါသည်။

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: