အခြေခံ၊ အလယ်အလတ်နှင့် အဆင့်မြင့် Counseling ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း

Counselling Corner တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဦးချင်း၏ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်သာမက တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ပါ ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတိုင်ပင်ခံများသည် လူမျိုး၊ ဘာသာ သို့မဟုတ် လူမျိုးမခွဲခြားဘဲ နောက်ခံအရပ်ရပ်မှလူများအား အခြေခံအတိုင်ပင်ခံ၊ အလယ်အလတ်နှင့် အဆင့်မြင့် အတိုင်ပင်ခံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပေးပါသည်။ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုစီသည် နာရီ 20 ကြာ (10 ရက်ကျော်ခွဲထားသည်)၊ အိမ်စာ (ပျမ်းမျှအားဖြင့် နာရီ 20 ခန့်) ပါဝင်သည်။ ယခင်က ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် HR ဝန်ထမ်းများသည် ဤလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကို အလွန်အသုံးဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ခေါင်းစဉ်များတွင် နားထောင်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းစွမ်းရည်၊ စာနာမှုပြသခြင်း၊ ကျန်းမာသောနယ်နိမိတ်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို လမ်းညွှန်ထားသည့် တိုးတက်မှုနည်းလမ်းများကို မွေးမြူခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ သင်တန်းရက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ကြေငြာထားပြီး အခြေခံ အကြံပေးကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းကို တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ် စတင်ပါသည်။ ဤသင်တန်းသည် သီးခြားအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီအောင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်ပြီး အဖွဲ့အစည်းများအတွက် သီးသန့်သင်တန်းတွင် သင်တန်းသား 20 ဦးအထိ အဖွဲ့လိုက်ထားရှိနိုင်ပါသည်။