သတင်းစာ

Counselling Corner ၏ မိတ်ဆွေများ၊ မိတ်ဖက်များနှင့် ပရိတ်သတ်များအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် အလို့ငှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများနှင့် မိမိတို့ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းပါဝင်သော သတင်းစာ‌စောင်ကိုလည်း ပုံမှန်ထုတ်ဝေလျက်ရှိပါသည်။

ဖေဖဝါရီ ၂၀၂၃ သတင်းစာ

The Western & Chinese New Year celebrations are behind us and the Myanmar New Year is coming up in April, so it’s a good time to reflect. What have we achieved in the last year? Not just materialistic but especially in terms of personal goals.

ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၃ သတင်းစာ

Let’s start by wishing everybody a very healthy new year; both mentally as physically. It’s a good time to reflect on the last year and Counselling Corner did that as well. It has been a busy year with individual counselling….

နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ သတင်းစာ

In this newsletter we will talk about mental health continuum, announced the Mind Body Reset Challenge 2022 Reward Winners and have an article that explain why it is useful to study Basic Counselling Skills.

စက်တင်ဘာ ၂၀၂၂ သတင်းစာ

Counselling Corner Newsletter – May 2022 We hope our newsletter helps a bit to mentally support colleagues, family and friends. During this challenging period we are open from Monday till Saturday

ဩဂုတ် ၂၀၂၂ သတင်းစာ

In this newsletter we speak about the importance of self assessment and ask readers to participate in our PHQ9 survey and about training topics during the 5 days psycho-social support training.

ဇွန် ၂၀၂၂ သတင်းစား

In this newsletter we will talk about mental health continuum, announced the Mind Body Reset Challenge 2022 Reward Winners and have an article that explain why it is useful to study Basic Counselling Skills.

မေ ၂၀၂၂ သတင်းစာ

Counselling Corner Newsletter – May 2022 We hope our newsletter helps a bit to mentally support colleagues, family and friends. During this challenging period we are open from Monday till Saturday

ဧပရယ် ၂၀၂၂ သတင်းစာ

Mental Health Awareness Poster Factors and Emotions leading to Self-harm Childhood Trauma Healing We hope our newsletter helps a bit to mentally support colleagues, family and friends. 

မတ် ၂၀၂၂ သတင်းစာ

Counselling Corner newsletter – March 2022 We hope our newsletter helps a bit to mentally support colleagues, family and friends. During this challenging period we are open from Monday till Saturday (and Sunday’s on request) and

နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ သတင်းစာ

We hope you stay mentally and physically safe & strong during the complicated situation. Both are important for being healthy for your body and having a balanced mindset can help us make better day-to-day decisions,