လေ့ကျင့်ရေး

အခြေခံ၊ အလယ်အလတ်နှင့် အဆင့်မြင့် Counseling ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း

Counselling Corner တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဦးချင်း၏ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်သာမက တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်ပါ ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံများသည် လူမျိုး၊ ဘာသာ သို့မဟုတ် လူမျိုးမခွဲခြားဘဲ နောက်ခံအရပ်ရပ်မှလူများအား အခြေခံအတိုင်ပင်ခံ၊ အလယ်အလတ်နှင့် အဆင့်မြင့်အတိုင်ပင်ခံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးပါသည်။

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူမှုကူညီရေးသင်တန်း

လက္ခဏာများကို မှတ်မိပုံ၊ တုံ့ပြန်ပုံနှင့် မည်သို့သော ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနည်းကို ပြသရမည် သို့မဟုတ် အောက်ပါအကြောင်းအရာများပါဝင်သည့် နောက်ထပ်အကူအညီအတွက် ဘယ်သူ့ကို ရည်ညွှန်းရမည်နည်း။